Til læreren

Her finder du lærervejledninger, materialer og bilag, som understøtter hver af de fire undervisningsspor. Vi anbefaler, at du starter med at orientere dig i lærervejledningerne for at danne dig et overblik over de enkelte spor. Du kan frit vælge, hvordan du bruger materialet og hjemmesiden. Vi lægger dog op til, at hjemmesiden bruges som “tavle”, det vil sige som et fælles redskab, hvor I følger det enkelte spor sammen, og i fællesskab ser videoerne i klassen. I forlængelse af de fire spor kan du starte en debat i klassen med Vores Dilemmaer, eller I kan udfordre andre skoler ved at bidrage med videoer til Youtube-kanalen Vores Klimakanal.

Forandringsagent

Sporet er særlig relevant i forbindelse med fagene fysik/kemi, matematik, dansk og samfundsfag.

Del 1: Bæredygtighedsstrategi

Lærervejledning
De 5 områder
Trappemodel
Fagviden – Bæredygtighed & Verdensmål (bilag)

Del 2: Energikonsulent

Lærervejledning
Bestiling af energimålere
Klima til læring og debat

Grøn innovation og design

Sporet er særlig relevant i forbindelse med fagene håndværk og design, fysik/kemi og dansk.

Lærervejledning
Fagviden – Designtænkning (bilag)

Billede af elever i en skov

Speak up!

Sporet er særlig relevant i forbindelse med fagene dansk, samfundsfag og medier.

Lærervejledning

Naturvidenskab og energi

Sporet er særlig relevant i forbindelse med fagene biologi og fysik/kemi.

Lærervejledning
Bestiling af den pædagogisk værktøjskasse
Klima til læring og debat

Billede af solceller