Introduktion

Lav eksperimenter om vedvarende energi og rensning af vand

Vindmøller og energi

Vindmøller og energi

Vindmøller og energi

Hvad betyder vingernes antal?

Vindmøller og energi

Hvad betyder vingernes form?

Vindmøller og energi

Hvad betyder vingernes pitch?

Vindmøller og energi

Hvad betyder vindens hastighed?

Vindmøller og energi

Hvad betyder vindmøllens placering i landskabet?

Vindmøller og energi

Kan I selv lave strøm i en brændselscelle?

Rensning af spildevand

Hvordan fungerer et rensningsanlæg?

Rensning af spildevand

Forsøg 1: Vandrensning med mikroorganismer

Rensning af spildevand

Forsøg 2: Kemikaliers påvirkning af mikroorganismer

Afslutning

I har nu gennemført sporet!

Er I klar til at eksperimentere med vindmøller, mikroorganismer og brændselsceller? Så er I landet det helt rigtige sted. Sporet her består af to af forskellige temaer med en masse forskellige forsøg.

Tema 1: Vindmøller og energi

I dette tema skal I eksperimentere med vedvarende energi. I kan blandt andet undersøge, hvordan man får en vindmølle til at producere mest muligt energi – hvordan skal vingerne så fx se ud?

Tema 2: Rensning af spildevand

Dette tema handler om spildevandets vej gennem rensningsanlægget, og hvordan det bliver rent. I kan blandt andet eksperimentere med, hvordan man kan rense vand ved hjælp af mikroorganismer som gær.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Naturens kræfter kan omsættes til vedvarende energi. Og I skal nu i gang med at undersøge, hvad forskellige faktorer betyder for vindmøllers effektivitet. Det kan I gøre gennem  fem forskellige eksperimenter:

 • Vingernes antal
 • Vingernes form
 • Vingernes pitch 
 • Vindens hastighed
 • Vindmøllens placering i landskabet

Hvad, tror I, betyder mest for vindmøllens effektivitet?

I kan også lave forsøget, hvor I undersøger, hvordan man omsætter vedvarende energi og producerer strøm i en brændselscelle:

 • Brændselscelle

 

I dette eksperiment skal I undersøge, hvad antallet af vinger på vindmøllen betyder for effektiviteten. Fungerer den bedst med én, to eller tre vinger? Se videoen, der beskriver, hvordan forsøget skal udføres.

 • Hvad kan I sige om antallet af vinger i forhold til vindmøllens effektivitet? 

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Gennem dette eksperiment skal I undersøge, hvad vingernes form betyder for vindmøllens effektivitet. I skal derfor teste tre typer af vinger, der har forskellige former. Se videoen, der beskriver, hvordan forsøget skal udføres.

 • Hvilken af de tre typer af vinger er bedst? 
 • Overvej, om det også er dem, man ville bruge i praksis. Hvorfor/hvorfor ikke?

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

I dette eksperiment skal I teste tre forskellige pitch-indstillinger for at finde ud af, hvad der er bedst. Vingernes pitch indikerer deres hældning i forhold til vinden. Se videoen, der fortæller mere om, hvad vingernes pitch er, og hvordan forsøget skal udføres.

 • Hvilken pitch-indstilling er bedst?
 • Overvej, hvad man bruger vingernes pitch til i virkeligheden. Hvordan stiller man vingerne, hvis møllen skal stå stille? Hvorfor?

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

I dette eksperiment skal I teste, hvad vindens hastighed betyder for vindmøllens effektivitet.

Lav tre forsøg med de samme vinger og ved tre forskellige vindhastigheder. Log resultaterne og sammenlign dem. Hvis I har et anemometer, kan I samtidig logge vindens hastighed.

 • Hvilken rolle spiller vinden for den producerede energi? Hvad er vigtigt at overveje i forbindelse med vinden?

Se herefter videoen.

 • Hvorfor går vindmøllen i stykker? Hvad kan man gøre for at undgå det?

 

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

I dette eksperiment skal I undersøge, hvor det er smartest at placere en vindmølle.  Tag vindmøllen med dataloggeren med udenfor og lav målinger forskellige steder. Det kan fx være i et villakvarter, på en bakketop, i en skov, på en strand eller midt i skolegården. Hvis I har mulighed for det, så lav målinger i forskellige højder.

 • Hvor skal vi placere vindmøller, hvis det gælder om at få mest mulig energi? 
 • Hvor skal vindmøllerne placeres, hvis vi skal tage hensyn til dyr og mennesker?

Opsamling på vindmølleforsøg: Hvordan får vi mest muligt ud af vores vindmøller?

 • Lav en samlet vurdering af, hvilke faktorer der spiller en rolle for at få en vindmølle til at producere mest mulig energi.
 • Kom med forslag til, hvilke ting man skal medtænke, for at det bliver sikkert, og hvilke hensyn man skal tage ved placeringen.

 

I dette eksperiment skal I arbejde med brændselsceller.

I forsøget skal I omsætte vedvarende energi til hydrogen og oxygen i en brændselscelle for efterfølgende at bruge hydrogen til at producere strøm i en brændselscelle.

Se instruktionsvideoen, der forklarer, hvad en brændselscelle er, og hvordan I skal udføre forsøget.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Hvordan fungerer et rensningsanlæg? Og hvad er forskellen på biologisk, kemisk og mekanisk rensning af spildevand? Det kan I lærer om i dette tema, hvor I skal lave to forskellige forsøg med biologisk rensning.

Forsøg 1:

I dette forsøg skal I undersøge, hvordan mikroorganismer kan rense vand for opløst organisk stof – ligesom man gør på et rensningsanlæg.

Forsøg 2:

I dette forsøg skal I undersøge, hvordan kemikalier kan påvirke mikroorganismer.

Dette forsøg skal vise, hvordan mikroorganismer kan rense vand for opløst organisk stof – ligesom man gør på et rensningsanlæg. Se videoen, der fortæller, hvordan I udfører forsøget, og lav herefter forsøget i klassen.  

Mens I afventer forsøgsresultatet, skal I opstille en hypotese for forsøget.

 • Hvad tror I, der sker med de to balloner? Hvorfor? 

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

I dette forsøg skal I undersøge, hvordan kemikalier kan påvirke mikroorganismer. Se videoen, hvor forsøget bliver vist og forklaret. Lav herefter forsøget selv. 

Mens I afventer forsøgsresultatet, skal I opstille en hypotese for forsøget.

 • Hvordan tror I, kemikalier påvirker mikroorganismerne?
 • Hvad sker der med ballonerne og hvorfor?

Hvorfor bruger man ikke redskaber, men i stedet levende mikroorganismer til at fjerne opløst organisk stof?

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Kast jer over et af de tre andre spor i Verden er Vores, hvis I har lyst til at lære om Grøn innovation og design, blive klædt på til at være Forandringsagent eller dykke ned i, hvordan man kan ændre verden med kommunikation i sporet Speak up!.

I kan også udfordre hinandens holdninger i bæredygtighedsdebatten og debattere forskellige dilemmaer i Vores Dilemmaer