Hvad er en bæredygtighedsstrategi

Introduktion

Hvad er en bæredygtighedsstrategi

Hvad er bæredygtighed?

Hvad er en bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi

Hvad er en bæredygtighedsstrategi

Hvem skal I lave en strategi for?

Idégenerering

Introduktion

Idégenerering

Affald og ressourcer

Idégenerering

Energi og strøm

Idégenerering

Mad og drikke

Idégenerering

Transport

Idégenerering

Indkøb

Idégenerering

Tilføj selv områder der passer til jer og jeres case

FN's Verdensmål

Introduktion

FN's Verdensmål

Hvordan hænger jeres idéer sammen med verdensmålene?

Handlingsplan

Lav en fælles handlingsplan

Afprøv jeres idéer

Gør jeres idéer til virkelighed

Afslutning

I har nu gennemført forløbet!

I dette forløb skal I udvikle jeres egen bæredygtighedsstrategi. Det vil sige, at I skal lave en plan for, hvordan eksempelvis jeres skole, et event eller en virksomhed kan blive mere bæredygtig.

For at udvikle jeres strategi skal I gennemgå seks forskellige faser:

Fase 1: Hvad er en bæredygtighedstrategi?

Fase 2: Idégenering

Fase 3: FN’s Verdensmål

Fase 4: Fælles handlingsplan

Fase 5: Afprøv jeres idéer

Bæredygtig udvikling handler om, at vi skal leve på en måde, der tager hånd om både jordens trivsel og vores behov som mennesker. Ofte taler man om people, planet og profit, som er de tre overordnede emner, vi er nødt til at tænke på, når vi skal skabe en bæredygtig fremtid. Det kan I lære mere om i videoen.

Når man arbejder med bæredygtighed kan man arbejde med mange forskellige områder. Fx kan man arbejde med affald, ressourcer, energi, transport, mad, indkøb og meget andet. Det vigtigste er ikke nødvendigvis, hvor man starter, men det faktum, at man gør noget.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Når man arbejder strategisk, handler det om at sætte tingene i system og lægge en plan for, hvordan man bedst får skabt den forandring, man ønsker. En måde, man kan gøre det på, er blandt andet ved at inddele sit arbejde i områder, så det bliver mere overskueligt, hvad man skal gøre og i hvilken rækkefølge.

I dette forløb har vi fokuseret på de her strategiske områder at arbejde med:

 • Affald og ressourcer
 • Energi og strøm
 • Mad og drikke
 • Transport
 • Indkøb

I kan dog også arbejde med nogle helt andre områder, hvis I ønsker det.  Se videoen, og lær mere om, hvad en bæredygtighedsstrategi er.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Alle kan have gavn af en bæredygtighedsstrategi, der sætter rammen for at skabe forandring og udvikle bæredygtige løsninger.
Fx:

 • En klasse eller skole
 • Virksomheder og organisationer
 • En kommune
 • Små og store events

Hvad eller hvem kunne være spændende at lave en bæredygtighedsstrategi for? Aftal med jeres lærer, hvad eller hvem I vil arbejde videre med som case.

Nu hvor I har valgt, hvem I skal lave en strategi for, er det tid til at komme i gang med at udvikle nogle idéer til, hvordan de kan blive mere bæredygtige. Først skal I dog vælge, hvilke af de fem områder I vil starte med at arbejde med. I kan også bare følge denne rækkefølge:

 • Affald og ressourcer
 • Energi og strøm
 • Mad og drikke
 • Transport
 • Indkøb

Har I idéer til andre områder, som I gerne vil arbejde med? Gør endelig det!

 • Selvvalgt område

Affald og ressourcer handler om, hvad vi gør med de ting, vi ikke længere skal bruge. Smider vi for eksempel en gammel taske væk til forbrænding, giver vi den videre til andre, eller genanvender vi den som en værdifuld ressource til at skabe noget helt nyt? Se videoen og lær mere om, hvorfor det er vigtigt at minimere, genbruge og genanvende affald. 

Opgave: Så skal der brainstormes!

I skal nu brainstorme i tre minutter. Skriv ALLE jeres idéer ned til, hvordan jeres case kan blive mere bæredygtig ved at arbejde med affald og ressourcer. 

 • Skriv jeres idéer ned på hver deres post-it, så der kun står én idé på hver seddel. 
 • Vær helt stille, mens I hver især brainstormer.
 • Husk, at alle idéer er gode idéer!

Når de tre minutter er gået, skal I præsentere jeres idéer for hinanden i de grupper, som jeres lærer har inddelt jer i. Hver gruppe vælger herefter sine tre bedste idéer ud.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Energi og strøm handler om, at vi skal blive bedre til at bruge vedvarende energikilder som vindkraft og solen. Og så handler det om, hvordan og hvor meget strøm vi bruger til fx belysning, madlavning og underholdning. Se videoen og bliv klogere på emnet.

Opgave: Så skal der brainstormes!

I skal nu brainstorme i tre minutter. Skriv ALLE jeres idéer ned til, hvordan jeres case kan arbejde med energi og strøm. 

 • Skriv jeres idéer ned på hver deres post-it, så der kun står én idé på hver seddel. 
 • Vær helt stille, mens I hver især brainstormer.
 • Husk, at alle idéer er gode idéer!

Præsentér jeres idéer for hinanden i gruppen, og udvælg de tre idéer, som I synes er bedst.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Det, vi spiser og drikker, har stor betydning for både vores sundhed, miljø og klima. For at blive mere bæredygtig på området handler det blandt om at være opmærksom på, hvordan det, som vi spiser og drikker, er produceret, hvad det indeholder, hvilket klimaaftryk det har, og hvordan vi undgår madspild. Og så handler det om vores vaner, og hvordan vi hjælper hinanden til at ændre dem. Hør mere om mad og drikke i videoen.

Opgave: Så skal der brainstormes!

I skal nu brainstorme i tre minutter. Skriv ALLE jeres idéer ned til, hvordan jeres case kan arbejde med mad, drikke og bæredygtighed, 

 • Skriv jeres idéer ned på hver deres post-it, så der kun står én idé på hver seddel. 
 • Vær helt stille, mens I hver især brainstormer.
 • Husk, at alle idéer er gode idéer!

Præsentér jeres idéer for hinanden i gruppen, og udvælg de tre idéer, som I synes er bedst.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Transport er en vigtig del af vores hverdag, hvad enten vi skal i skole, på udflugt eller til et event. Det kan have betydning for både vores miljø og vores sundhed, om vi tager cyklen, går eller kører i bus eller bil. Se mere om, hvad bæredygtig transport er i videoen.

Opgave: Så skal der brainstormes!

I skal nu brainstorme i tre minutter. Skriv ALLE jeres idéer ned til, hvordan I kan fremme bæredygtige transportformer for jeres case.

 • Skriv jeres idéer ned på hver deres post-it, så der kun står én idé på hver seddel. 
 • Vær helt stille, mens I hver især brainstormer.
 • Husk, at alle idéer er gode idéer!

Præsentér jeres idéer for hinanden i gruppen, og udvælg de tre idéer, som I synes er bedst.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Indkøb handler om alt det, som man køber. Det vil sige alt fra møbler til tøj, teknologi og udstyr. Overvej, hvordan tingene bliver produceret, og hvorvidt man kan undgå at købe så mange nye ting, men i stedet reparere, genbruge, dele og låne. Se videoen og lær mere om bæredygtigt forbrug. 

Opgave: Så skal der brainstormes!

I skal nu brainstorme i tre minutter.  Skriv ALLE jeres idéer ned til, hvordan casen kan forbruge mere bæredygtigt. 

 • Skriv jeres idéer ned på hver deres post-it, så der kun står én idé på hver seddel. 
 • Vær helt stille, mens I hver især brainstormer.
 • Husk, at alle idéer er gode idéer!

Præsentér jeres idéer for hinanden i gruppen, og udvælg de tre idéer, som I synes er bedst.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

I kan også vælge jeres egne strategiske områder at arbejde med, hvis det passer bedre til jeres case og jeres interesser. Eksempelvis kan I arbejde med områder som elektronik, tøj, biodiversitet, forurening eller zero waste – kun fantasien sætter grænser.

Når I har valgt et nyt område, er det vigtigt at foretage research for at blive klogere på emnet. Herefter kan I så lave en brainstorm om idéer indenfor området, på samme måde som I har gjort med de øvrige områder. 

FN har lavet 17 Verdensmål og 169 delmål, der skal hjælpe med at sikre, at verden udvikler sig i en mere bæredygtig retning. Officielt hedder de FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling eller på engelsk Sustainable Development Goals.

I videoen kan I høre om de 17 Verdensmål, og hvorfor de er vigtige for os alle.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

I skal nu matche jeres idéer med FN’s 17 verdensmål. Tag udgangspunkt i de idéer, som I har udvalgt som de bedste inden for de forskellige områder.

I må gerne koble flere verdensmål til én idé. 

Eksempel med skole som case:
Idé: 

Lav en challenge, hvor skolen udfordrer virksomheder i byen til, hvem der kan få flest elever/medarbejdere til at cykle i skole/på arbejde i løbet af en måned.

Verdensmål som matcher idéen:

Mål 3: Sundhed og trivsel

Mål 17: Partnerskaber for handling

Hvad er en handlingsplan?

En handlingsplan er et vigtigt strategisk redskab til at sikre, at man når de mål, man har opstillet. Når man udarbejder en handlingsplan, konkretiserer man blandt andet, i hvilken rækkefølge man skal gennemføre sine idéer på den smarteste måde. 

I videoen kan I høre nærmere om, hvad en handlingsplan er, og hvordan I selv kan lave en med udgangspunkt i trappemodellen og metaforen “I dag, i morgen og i fremtiden”.

Opgave: Lav en fælles handlingsplan

For at samle jeres idéer skal I nu lave en fælles handlingsplan for jeres case. I skal lave en plan for hvert af de områder, som I har arbejdet med.

Brug modellen “I dag, i morgen og i fremtiden” som skabelon for jeres handlingsplaner.

Handlingsplanerne viser tilsammen, hvordan jeres case kan blive mere bæredygtig.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Handlingsplaner og strategier nytter ingenting, hvis de blot bliver på papiret – derfor skal de testes af i virkeligheden. I videoen kan I høre nærmere om, hvorfor det er vigtigt at teste sine idéer.

Opgave: Gør jeres idéer til virkelighed

Udvælg den idé/de idéer, som I har lyst til at arbejde videre med i hver gruppe og find ud af:

 • Hvordan kan I gøre idéerne til virkelighed? 
 • Hvordan kan I teste, om idéerne virker? 

Når I har fundet ud af det, så gå i gang med at teste idéerne, og før dem ud i livet. 

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Ved at bruge de ting I lige har lært, kan I lave planer for, hvordan alt fra din familie til store events og virksomheder kan blive mere bæredygtige.

I kan også vælge at gå i gang med et af de andre forløb i Verden er Vores eller udforske anden del af Forandringsagent-sporet

Hvilke udfordringer er der, når man laver handlingsplaner? I Vores Dilemmaer kan I udfordre hinandens holdninger og debattere forskellige problemer, som opstår, når man blandt andet vil lave planer for grøn omstilling.