Introduktion

Energikonsulent - En miniuddannelse

Energiforbrug

Måling af energiforbrug

Energiforbrug

Behandling af måleresultater

Energidilemmaer

Energivaner i hverdagen

Energidilemmaer

Earth Overshoot Day

Afslutning

I er nu klar til at forbedre verden som energikonsulenter!

Hvor meget energi bruger vi egentlig i hverdagen? Og kan vi bruge den mere fornuftigt?

Energikonsulenter er den grønne omstillings helte, da de hjælper os med at finde ud af, hvordan vi kan få et bedre energiforbrug. I dette forløb bliver I klædt på til at være energikonsulenter både i skolen og derhjemme. Som energikonsulent bliver I i stand til at måle energiforbrug og spotte gode energibesparelser. I forløbet skal I desuden forholde jer til forskellige dilemmaer, der handler om både vores individuelle energivaner og danskernes energiforbrug i et globalt perspektiv.

Se videoen, og hør nærmere om miniuddannelsen som energikonsulent.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Hvis man vil forbedre sit energiforbrug, er første skridt at danne sig et overblik over, hvilke genstande man har, som bruger strøm. Det omfatter alt fra mikroovnen i køkkenet til alle de genstande, man lader op i hverdagen, fx din mobiltelefon eller tablet.  Derefter handler det om at finde ud af, hvor meget strøm de forskellige genstande bruger. Til det skal I bruge en elmåler. 

I videoen får I en guide til, hvordan man bruger en elmåler, og idéer til hvilke genstande man kan måle på.

Opgave: Nu skal der måles energi!

I skal nu i gang med at måle energiforbruget på forskellige genstande. 

 • Aftal i klassen, hvad I vil måle på, hvor I vil måle, og hvor længe I vil gøre det. 
 • Husk hver især at skrive resultatet af målingerne ned – I skal nemlig bruge dem senere.

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

Når I er færdige med at måle energiforbruget, skal I i gang med at behandle jeres måleresultater. Det kaldes også for databehandling. 

Databehandling er supervigtigt for at få et overblik over energiforbruget. Når I behandler jeres data får I også en bedre idé om, hvor det giver bedst mening at sætte ind, hvis energiforbruget skal reduceres derhjemme eller i skolen.

Se videoen, og hør mere om, hvad man kan få ud af databehandling.

Opgave: Lav udregninger med måleresultaterne

Sammen med jeres lærer skal I nu i gang med at behandle jeres data. Sæt måleresultaterne ind i et regneark, og udregn fx: 

 • Hvor meget energi de forskellige genstande bruger på et helt år
 • Hvad energiforbruget koster for de forskellige genstande
 • Hvor meget energiforbruget svarer til i CO2

Hvad kan I bruge udregningerne til, hvis I ønsker at reducere jeres energiforbrug?

Du kan desværre ikke se denne video, da du ikke har accepteret brug af marketing cookies
Accepter cookies

På billedet ser I, hvordan energiforbruget i en gennemsnitlig dansk husstand er fordelt: Underholdning udgør 39 procent, vask 20 procent, belysning 12 procent, køling 12 procent, madlavning 10 procent, opvarmning 6 procent og småapparater 1 procent.

Opgave: Snak om følgende spørgsmål i små grupper:

 • Tror I jeres energiforbrug svarer til gennemsnittet? Hvordan adskiller I jer? Tag gerne udgangspunkt i jeres målinger, hvis det giver mening.
 • Hvad vil I skære ned på, hvis I sammen med jeres familier skal reducere jeres samlede energiforbrug?
 • Hvordan kan I skære ned på jeres energiforbrug til fx underholdning?
 • Hvad er sværest for jer at skære ned på?
 • Hvordan kan man få flere mennesker til at lade på tidspunkter, hvor strømmen er billig eller grøn?

Når vi sammenligner vores energiforbrug og vores forbrug af naturressourcer med resten af verden, giver det et helt nyt perspektiv på vores hverdag. 

Den dag på året, hvor verdens befolkning til sammen har brugt de naturressourcer, der kan gendannes på et år, kaldes Earth Overshoot Day. Typisk ligger den dag omkring den 1. august. 

Danmark har dog allerede opbrugt sin ration af ressourcer omkring 1. april, mens gennemsnittet for alle verdens borgere altså ligger flere måneder senere. Dermed er danskerne blandt dem, der sætter det største negative aftryk på natur og klima. 

Diskutér følgende:

 • Er det rimeligt, at danskere bruger flere ressourcer end gennemsnittet for verdens borgere? 
 • Hvilke lande kan vi lære noget af i forhold til at mindske vores aftryk? Hvad kan vi mon lære af dem?
 • Hvem skal vi IKKE lade os inspirere af? 
 • Hvad kan vi som land gøre for at mindske vores aftryk?

Ved at bruge de ting I lige har lært, kan I finde ud, hvordan I både hjemme og på skolen kan mindske jeres energiforbrug. 

I kan også bruge jeres nye viden, når I laver en bæredygtighedsstrategi. For når I gør det, er det vigtigt også at lægge en plan for, hvordan I kan få et mere bæredygtigt forbrug af energi og strøm.

I kan også vælge at gå i gang med et af de andre forløb i Verden er Vores

Hvordan får vi folk til at ændre vaner?

I Vores Dilemmaer kan I udfordre hinandens holdninger og debattere forskellige problemer, der kredser om energi og bæredygtighed.