Vær med til at 
skabe forandringer

Bæredygtig omstilling kræver, at vi gør tingene på en ny måde. Som forandringsagent bliver du klædt på til selv at skabe forandring, der hvor du færdes i din hverdag. Der er to forskellige forløb, som du og din klasse kan kaste jer over.

Lav en bæredygtighedsstrategi

I dette forløb arbejder hele klassen med, hvordan fx skolen, et event eller en virksomhed kan blive mere bæredygtig. Trin for trin arbejder I med at få, udvikle og teste idéer, som støtter op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Idéerne skal samles til en plan for, hvad jeres case kan gøre for at blive mere bæredygtig.

Ved at gennemføre forløbet bliver du altså I stand til at lave strategier for, hvordan alt fra store virksomheder til små events kan udvikle sig i en mere bæredygtig retning.

Billede af vindmølle
Billede af genbrugsstation

Bliv energikonsulent

Hvordan ser klassens energiforbrug ud? Hvordan kan I ændre jeres energivaner? Gennem denne miniuddannelse bliver I klædt på til at spotte energibesparelser og tage stilling til jeres energivaner. I forløbet skal hele klassen måle og dokumentere energiforbruget for forskellige genstande. Samtidig bliver I præsenteret for forskellige dilemmaer fra hverdagen og skal debattere forskellige fremtidsscenarier.